top of page
Search
  • Writer's pictureIrit Honora Stark

סור מרע

תלמידי המוכשר והמצפוני עד מאוד Ori Keren הסכים לאחר התחבטות להתארח בערוץ 14, וביצע את השיר המקורי שלו.

שלא במקרה, מתוך שפע יצירתו, בחר בשיר הנושא עימו את המסר ״סור מרע!״ 


השיר מתייחס למאבקו של יעקוב במלאך כמטאפורה למאבקי הזהויות בחייו, זהותו היהודית המאותגרת ברמה הקיומית.

וזהותו המינית על הקשיים של סביבתו להסתגל אליה.

חוץ מזה שזה שיר חכם, יפה ומרגש.

הביצוע הנפלא של אורי מסב לי, באופן אישי גאווה רבה .0 views0 comments

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page