top of page
Search
  • Writer's pictureIrit Honora Stark

טיפ לזמרים

במסגרת עבודתי בבית הספר הגבוה למוזיקה במכללת קרית אונו, התבקשתי לצלם סרטון עם ״טיפ״ לזמרים, למען הנוכחות של המכללה בסושיאל.

אז אם כבר טרחתי, והמומחים לטיק טוק הוסיפו כתוביות והפיקו, הנה הטיפ שלי לזמרים שרוצים לדעת איך להשתפר :-)


0 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page